توراستانبول-تور استانبول-۳

توراستانبول-تور استانبول-۳
کشورترکیه یکی از مؤسسین اکو است که در سال ۱۹۶۲ به اتفاق ایران و پاکستان این پیمان منطقه ای را بنا نمود. این پیمان با هدف بهبود شرایط اقتصادی و توسعه پایدار کشورهای عضو پدید آمد.توراستانبول-تور استانبول. حذف موانع تجاری بین اعضا و تعقیب برنامه‌های مشترک توسعه منابع انسانی از سیاست‌هایی است که در این پیمان اجرا شده ،در بخش حمل و نقل و ارتباطات نیز این پیمان به نتایج مشترکی دست یافته است. کشورترکیه همچنین عضو موافقتنامه تجاری کشورهای عضو اکو تحت عنوان «اکوتا» می باشد.کشورترکیه در ۶۰ میلادی به سازمان کنفرانس اسلامی‌پیوست.توراستانبول-تور استانبول. این سازمان با هدف اصلی دفاع از استقلال و حقوق ملی کشورهای اسلامی ‌و حفاظت از مقدسات اسلامی‌تشکیل شده است. ایجاد همکاریهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی‌بین کشورهای عضو، از دیگر اهداف این سازمان می باشد.توراستانبول-تور استانبول.کشورترکیه یکی از قدیمی‌ترین اعضای بانک جهانی به شمار می‌رود. بانک جهانی تأمین کننده منابع مالی و کمکهای فنی مورد نیاز به کشورهای درحال توسعه می باشد.توراستانبول-تور استانبول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *