در جیزره ترکیه مردم به زیرزمین ها پناه آوردند

در جیزره ترکیه مردم به زیرزمین ها پناه آوردند
در جیزره ترکیه مردم به زیرزمین ها پناه آوردند.
در شیرناک,ماردین و دیاربکر ترکیه به همراه منع عبور مرور و به همراه عملیات درگیری ها ادامه دارد. ساختمان های آسیب دیده در جیزره ترکیه مردم به زیرزمین ها پناه برده و با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. در جیزره و سیلوپی ترکیه در ۱۴ آرالیک برای پرکردن خندق ها و خلع صلاح کردن نیروهای PKK ارتش ترکیه عملیات را شروع و منع عبور مرور را بر قرار کردند.لذا صدای انفجار ها به همراه دود همه جا را پر کرده است. در جیزره ترکیه کوچه ها از صدای توپ و تانک پر شده است.مردم مجبور شده به زیرزمین ها پناه ببرند.
در سیلوپی ترکیه پس از درگیریها اغلب ساختمان ها آسیب دیده است.عملیات در محله های باشاک, نور, جودی, بارباروس سیلوپی ترکیه هنوز ادامه دارد.
در نوسایبین ماردین ترکیه منع عبور و مرور ادامه دارد.نیروهای امنیتی دیشب و امروز عملیاتی انجام دادند درنتیجه آن صدای انفجار ها به گوش میرسد.
اخبار روز ترکیه به گزارش رادیکال ترکیه در جیزره ترکیه مردم به زیرزمین ها پناه آوردند.
اخبار ترکیه در جیزره ترکیه مردم به زیرزمین ها پناه آوردند.
اخبار روز در سایت تور استانبول
بازگشت به صفحه اصلی سایت تور استانبول