تأسیس بانک یا مؤسسه مالی خارجی در کشور ترکیه

توراستانبول
تأسیس بانک یا مؤسسه مالی خارجی در کشور ترکیه:
در کشور ترکیه، افتتاح بانک یا شعبه های بانک‌های خارجی، با موافقت هیئت رئیسه قانون گذاری و نظارت بر فعالیت های بانکی مجاز می باشد. افتتاح بانک یا شعبه بانک، در قالب تأسیس یک شرکت سهامی‌امکان پذیر می باشد. ایجاد یک بانک درکشورترکیه به سرمایه بانکی احتیاج دارد که به صورت نقد و بدون هیچگونه اشکال به کشور ترکیه انتقال شود.توراستانبول
مؤسسات مالی و اعتباری، نظیر مؤسسات واسطه ای، شرکت‌های سرمایه گذار، صندوق‌های تعاون با کسب مجوز می‌توانند در ترکیه فعالیت کنند. توراستانبول حداقل سرمایه هر کدام از این مؤسسات را هیئت رئیسه بازارسرمایه تعیین می‌نماید که تمامی‌سرمایه آن به صورت نقد وارد شده و ثبت شود. توراستانبول افتتاح مؤسسات مالی و اعتبار نیز نیازبه تأسیس یک شرکت سهامی‌را دارد.توراستانبول
سرمایه گذاری در ترکیه…ادامه..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *