نظام بانکی در ترکیه

بانکنظام بانکی در ترکیه
بانکداری نقش عمده ای در اقتصاد ترکیه بازی می‌کند. بخش مهمی ‌از معاملات و گردشهای پولی وهم چنین تشکیل بازارهای سرمایه با کمک بانکها انجام می پذیرد.
در بانک مرکزی کشور ترکیه در ابتدای دهه ۱۳۹۰ با هدف پخش اسکناس، حمایت از پول ملی و تنظیم نظام بانکداری و اعتبار، تأسیس شد.سپس، بانک های دولتی ترکیه به وجود آمدند. اکثر این بانکها، مثل بانک کشاورزی برای حمایت از یک بخش اقتصادی و یا مثل بانک کشاورزی جهت حمایت از کشاورزان افتتاح شدند.
دهه‌های بعدی با پیشرفت فعالیتهای صنعتی، شاهد افتتاح بانک های خصوصی بود که در ارتباط با گروههای بزرگ صنعتی و شرکت ها فعالیت می‌کردند.
قبل از سال ۱۹۸۰ فقط چهاربانک خارجی در ترکیه وجود داشت. اما بعد از دهه ۸۰همراه با به کار امدن دولت تورگوت اوزال تعداد بانک‌های خارجی افزایش یافت و هم اکنون نزدیک ۶۰ بانک خارجی در این کشور شعبه‌های خود را افتتاح کرده اند.وضع مالی این بانک ها زیر نظر دولت بوده وهمیشه تحت کنترل هستند .
>بازگشت به صفحه اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *