استخدام در ترکیه پرسنل فنی

حاشیه

تاسیساتی در ترکیهآگهی استخدام در ترکیه پرسنل فنی
۱ – استخدام در ترکیه پرسنل فنی تاسیساتی
کارخانه ای واقع در Ataşehir
نیاز به پرسنل آشنا به کارهای تاسیساتی
دارد (جای خواب موجود است)
محل کار استانبول Ataşehir
تلفن تماس استانبول ادامه‌ی خواندن

کار در ترکیه آرایشگر و مانیکوریست

حاشیه

آرایشگر ترکیهآگهی کار در ترکیه آرایشگر و مانیکوریست
۱ – کار در ترکیه آرایشگر و مانیکوریست
در آرایشگاه زنانه به
– آرایشگر ماهر
– آرایشگر نیمه ماهر
نیاز میباشد
محل کار استانبول Natoyolu- Çengelköy ادامه‌ی خواندن

کار در استانبول تکنسین

حاشیه

کار در ترکیهآگهی کار در استانبول تکنسین
۱ – کار در استانبول تکنسین پکیج
تعدادی تکنسین پکیج ماهر و نیمه ماهر
جهت کار در نصب,سرویس ,نگهداری نیاز است
محل کار استانبول Ümraniye/ Çakmak
تلفنهای تماس استانبول ادامه‌ی خواندن

آگهی استخدام معمار و مهندس

حاشیه

معمار ترکیهآگهی استخدام معمار و مهندس در ترکیه
۱ – آگهی استخدام معمار و مهندس
به معمار های دارای توان ترسیم
پروژه های رسمی و محاسبات نیاز است
ARDA Mühendislik uygulama projeleri
محل کار استانبول Bahçeşehir
تلفن تماس استانبول ادامه‌ی خواندن