ارشد و دکترا در ترکیه

ارشد و دکترا در ترکیه
اینجا ترکیه است.از هر ۳ تز ارشد و دکترا یکی دزدی است.این متن صفحه ای از روزنامه ینی چاغ ترکیه است .طبق تحقیقی در دانشگاه Boğaziçi Üniversitsei بوغازایچی در تز های ارشد و دکترا در ترکیه ۳۴ درصد ادامه‌ی خواندن

دانشگاه قاضی

حاشیه

دانشگاه قاضیدانشگاه قاضی آنکارا در سال ۱۹۲۶ با نام
Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü تاسیس شد.
در سال ۱۹۷۶ نامش Gazi Eğitim Enstitüsü گردید.
در سال ۱۹۸۲ این انیستیتو با نام Gazi Üniversitesi تبدیل به دانشگاه شد.
این دانشگاه در تامین نیروهای دانشگاهی ترکیه نقش مهمی را دارا میباشد.
دانشکده های دانشگاه قاضی عبارت اند از ادامه‌ی خواندن

دانشگاه ۹ ایلول

حاشیه

دانشگاه 9 ایلولدانشگاه ۹ ایلول (دوقوز ایلول) ازمیر ترکیه
دانشگاه ۹ ایلول به سال ۱۹۸۲ در ازمیر تاسیس گردید.
دانشکده های دانشگاه ۹ ایلول عبارت اند از
-دانشکده پزشکی
-دانشکده مهندسی
رشته های دانشکده مهندسی دانشگاه ۹ ایلول ادامه‌ی خواندن