اجازه کار در ترکیه برای پناهندگان سوری

اجازه کار در ترکیه برای پناهندگان سوریاجازه کار در ترکیه برای پناهندگان سوری
پرفسور دکتر اوغوز اویان (Prof. Dr. Oğuz Oyan) طی مصاحبه ای گفت: در مورد سوریه سیاست اشتباه ادامه دارد. اروپایی ها برای جلوگیری از مهاجرت ادامه‌ی خواندن

ویزای کار ترکیه

حاشیه

ترکیهویزای کار ترکیه
برای اخذ ویزای کار ترکیه برای خارجیان که جهت کار در محل کار ترک ها عازم این کشور میشوند باید این محل کار شرایط لازم را که توسط وزرات کار و امور اجتماعی وضع شده است را داشته باشد.
– سرمایه پرداختی محل کار باید حداقل ادامه‌ی خواندن

شرایط کار در خانه

حاشیه

کار در خانهشرایط کار در خانه ترکیه
طبق ماده ۴۸۱۷ شرایط کار در ترکیه هر خارجی بخواهد در ترکیه کار کند باید اجازه کار بگیرد و به همین دلیل
۱ – هر کس در خانه بخواهد خانم خارجی را جهت کارهای نگهداری کودک,نگهداری سالمندان و ادامه‌ی خواندن

برگ هویت برای افراد بی وطن

حاشیه

گلبرگ هویت برای افراد بی وطن
رئیس جمهور ترکیه عبداله گل قانون جدید مربوط به
اقامت و ورود و خروج خارجیان و حراست از خارجیان
در ترکیه را که هم آهنگ بودن این قانون با اتحادیه
اروپا بود تائید کرد ادامه‌ی خواندن