نیروهای خود را از عراق خارج کنید

نیروهای خود را از عراق خارج کنید
نیروهای خود را از عراق خارج کنید.
از اوباما به اردوغان: نیروهای خود را از عراق خارج کنید تا بیش از این در عراق تنش ایجاد نشود.رئیس جمهور امریکا باراک اوباما تلفنی با رجب طیب اردوغان تماس تلفنی برقرار کرد. در این تماس تلفنی برای کم کردن تنش های موجود در عراق از ترکیه خواست تا نیروهای موجود خود در عراق را خارج کرده و ترکیه به تمامیت ارضی کشور عراق ادامه‌ی خواندن

جواب سریع اردوغان به وزیر دفاع روسیه

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an çal??ma ziyareti kapsam?nda Katar' ?n ba?kenti Doha' ya geldi.  Ba?bakan Erdo?an,  Katar Emiri ?eyh Tamim ile görü?mesinin ard?ndan Türkiye Büyükelçili?inin yeni binas?n?n aç?l?? törenine kat?ld?. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z (solda) (Murat Kaynak - Anadolu Ajans?)خشم اردوغان از اظهارات وزیر دفاع روسیه
جواب سریع اردوغان به وزیر دفاع روسیه.
اظهارات اخیر وزیر دفاع روسیه باعث خشم رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گردید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی اظهارات اخیر وزیر دفاع روسیه در مورد خرید نفت داعشیها به دست اردوغان و خانواده اش واکنش سریع نشان داد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان که از دوحه بازدید میکند در واکنش به اظهارات وزیر دفاع روسیه مبنی بر دست داشتن رئیس جمهور ادامه‌ی خواندن