سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ترکیه
پنج کاری که باید قبل از سرمایه گذاری تجربه اش را داشته باشیم و چنانکه تجربه این ۵ مورد را نداریم یکی یکی تجربه کنیم. تا بتوانیم در ترکیه کار خود را راه اندازی کنیم. راه پولدار شدن سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای خود و دیگران با کار کردن به دیگران خیلی فرق دارد.زیرا کارکن در صورت ناکامی سرمایه گذار فقط کار خود را از دست میدهد ولی سرمایه گذار هم کار و هم سرمایه خود را از دست میدهد.۵ تجربه قبل از سرمایه گذاری.
۱ – خورده فروشی
در خرده فروشی با صحبت کردن بین فروشنده و خریدار شما تجربه فروش را به دست ادامه‌ی خواندن

مجوز کار در ترکیه

حاشیه

مجوز کار در ترکیهمجوز کار در ترکیه
قابل توجه کسانی که
میخواهند بدون گرفتن مجوز کار در ترکیه کار کنند
در سالهای اخیر بعلت بحران اقتصادی در کشورهای اروپائی و
نا امنی در کشور های آسیائی و آفریقائی و رشد بی سابقه اقتصادی در ترکیه سبب گردیده که خارجیان زیادی جهت کار به ترکیه ادامه‌ی خواندن

اقامت خارجیان در ترکیه

حاشیه

آنتالیا آلانیااقامت خارجیان در ترکیه
اقامت خارجیان در ترکیه آنتالیا
اقامت خارجیان در ترکیه آلانیا
طبق گزارش روزنامه محلی آنتالیا در استان آنتالیا ترکیه (شهرستان آلانیا) حدودا ۳۲ هزار شهروند خارجی زندگی میکنند، از نظر تعداد سرمایه گذاران خارجی و اقامت خارجیان در ترکیه اغلب ادامه‌ی خواندن