برخورد هواپیمای ابرانی با نرده های محافظ

برخورد هواپیمای ابرانی با نرده های محافظ
برخورد هواپیمای ابرانی با نرده های محافظ
بنا به گزارش خبری dha ترکیه هواپیمای ایرانی (شرکت هواپیمایی مهران) که مقصد آن از تهران به استانبول بود پس از فرود در فرودگاه آتاترک استانبول ترکیه هنگام پارک نتوانست بایستد و با نرده های محاقظ برخورد نمود.
در این برخورد چرخ جلویی همواپیما ادامه‌ی خواندن

رسوایی کنترل پاسپورت در فرودگاه آتاترک استانبول

فرودگاه آتاترک استانبولرسوایی کنترل پاسپورت در فرودگاه آتاترک استانبول.
اخبار روز ترکیه
مسافران پرواز الجزایر به استانبول هواپیمایی ترک (THY) بدون کنترل پاسپورت وارد استانبول شدند.تعدادی از این مسافران پس از پیاده شدن از هواپیما سوار اتوبوس داخلی فرودگاه شدند ولی راننده اتوبوس این مسافران را به جای ورودی پروازهای خارجی به ورودی پروازهای داخلی برده و ادامه‌ی خواندن