مهاجران به ساحل زدند

مهاجران به ساحل زدندمهاجران به ساحل زدند
مهاجران به سواحل دریای اژه زدند.تعداداجساد کشف شده به ۳۶ رسید.

۲ قایق بادی که قصد رساندن مهاجران به جزایر یونان را داشتند در دریای اژه غرق شدند.اجسادی که به سواحل دیکیلی و آیوالیک ازمیر زده بود با دیدنش احساس دلگرفتی شدیدی به انسان ادامه‌ی خواندن

نیاز به ۱۰۰ هزار چوپان در ترکیه

نیاز به 100 هزار چوپان در ترکیهنیاز به ۱۰۰ هزار چوپان در ترکیه
توسط پناهندگان سوریه ای نیاز به ۱۰۰ هزار چوپان در ترکیه برطرف خواهد شد.
کنفدراسیون سندیکای کارفرمایان ترکیه (TİSK) اعلام کرد با استخدام پناهندگان سوریه ای نیاز به ۱۰۰ هزار چوپان در ترکیه تامین خواهد شد.اکثر این پناهندگان کارگران ساده هستند,چنانکه اجازه کار برای این پناهندگان داده شود جاذبه کار دادن به پناهندگان توسط کارفرماها ادامه‌ی خواندن

مهاجران

مهاجرانمهاجران در آبهای چاناککاله ترکیه غرق شدند
فاجعه ای که هر روز در آبهای ترکیه تکرار میشود. تعدادی از مهاجران نجات یافت ولی برای عده ای دیگر آخرین سفر شد.
عده ای از مهاجران میخواستند از راه غیر قانونی از شهر آیواجیک که یکی از شهرهای استان چاناککاله است به یکی از جزایر نزدیک بروند, ولی قایق حمل این مهاجران آواره غرق و جمعا ۱۴ ادامه‌ی خواندن