مرگ در مرکز خرید استانبول

مرگ در مرکز خرید استانبولمرگ در مرکز خرید استانبول
در مرکز خرید استانبول مرگ ناگواری اتفاق افتاد.
در مرکز خرید واقع در شیشلی جوان ۱۵ ساله ای مهاجر موقع گفتگو با تلفن همراه خود از طبقه چهارم به پایین افتاد.نامبرده توسط پرسنل اورژانس که به محل ادامه‌ی خواندن

کودکان مهاجر

کودکان مهاجرکودکان مهاجر در ترکیه
گروه ناظر (HRW) حقوق بشر در ترکیه اعلام کرد, بیش از ۷۰۰ هزار کودک سوریه ای (در سن مدرسه) که در ترکیه بصورت مهاجر زندگی میکنند , فقط تعداد ۲۰۰ هزار نفر از آنان توانسته اند به مدرسه بروند . دیگر کودکان سرگردن کوچه ها هستند.
این گروه ناظر خواستار فراهم کردن ادامه‌ی خواندن