بیکاری در ترکیه

رشد بیکاری در ترکیه:
رشد بیکاری در ترکیه مهار نشده و رو به افزایش است.اداره آمار ترکیه(TÜİK ) تعداد بیکاران را در سال ۲۰۱۷ نسبت به اول ماه سال قبل مقایسه و ارقام را متشر کرد.
در کل مناطق ترکیه تعداد بیکاری در ترکیه از افراد ادامه‌ی خواندن

پیمانکاران ترکیه

پیمانکاران ترکیه
پیمانکاران ترکیه
قرار داد های پیمانکاری شرکت های ترکیه در خارج از کشور به حداقل رسید.
به علت مشکلات همسایگان ترکیه و سیاست غلط این کشور با همسایگان و دیگر کشور ها ی خارجی پیمانکاران ترکیه را در خارج از کشور به مرز ورشکستکی کشانده است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی پیمانکاران ترکیه به رکوردی ادامه‌ی خواندن

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ترکیه
پنج کاری که باید قبل از سرمایه گذاری تجربه اش را داشته باشیم و چنانکه تجربه این ۵ مورد را نداریم یکی یکی تجربه کنیم. تا بتوانیم در ترکیه کار خود را راه اندازی کنیم. راه پولدار شدن سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای خود و دیگران با کار کردن به دیگران خیلی فرق دارد.زیرا کارکن در صورت ناکامی سرمایه گذار فقط کار خود را از دست میدهد ولی سرمایه گذار هم کار و هم سرمایه خود را از دست میدهد.۵ تجربه قبل از سرمایه گذاری.
۱ – خورده فروشی
در خرده فروشی با صحبت کردن بین فروشنده و خریدار شما تجربه فروش را به دست ادامه‌ی خواندن

کار در پمپ بنزین ترکیه

حاشیه

ترکیهآگهی کار در پمپ بنزین ترکیه
۱ – کار در پمپ بنزین ترکیه استانبول
استخدام اپراتورهای پمپ در پمپ بنزین
بصورت ۳ شیفت
– کارگر جهت شستشو خودرو ها
محل کار استانبول سمت آسیائی Kartal
تلفن تماس در استانبول ادامه‌ی خواندن

استخدام در پلاستیک سازی

حاشیه

تزریق پلاستیک ترکیهآگهی استخدام در پلاستیک سازی ترکیه
۱ – استخدام در پلاستیک سازی
در تولیدی تزریق پلاستیک نیاز
به پرسنل با تجربه در تولید جهت کار در
کنترل کیفیت کارخانه
محل کار استانبول سمت اروپائی
تلفن تماس در استانبول ادامه‌ی خواندن

استخدام در ترکیه پرسنل فنی

حاشیه

تاسیساتی در ترکیهآگهی استخدام در ترکیه پرسنل فنی
۱ – استخدام در ترکیه پرسنل فنی تاسیساتی
کارخانه ای واقع در Ataşehir
نیاز به پرسنل آشنا به کارهای تاسیساتی
دارد (جای خواب موجود است)
محل کار استانبول Ataşehir
تلفن تماس استانبول ادامه‌ی خواندن